Kiedy terapia uzależnień jest wskazana dla młodej osoby

Narkotyki to zagrożenie, o którym wiele mówi się rodzicom na szkolnych pogadankach. Podobnie alkohol jest problem dotyczącym młodzieży, który istnieje w ich świadomości. Niestety niepełne lub błędne wyobrażenie na temat uzależnień wpajane rodzicom, często skutkuje przeoczeniem jego pierwszych sygnałów. Często także zapomina się, że uzależnionym można być nie tylko od alkoholu czy narkotyków, ale także np. od telefonu lub komputera. To tym bardziej niepokojące, gdyż problem nałogów wśród młodzieży jest poważny i nie można go lekceważyć.

 Dzieci i młodzież są szczególnie narażone na uzależnienia. Nie tylko ich organizmy, ale także psychika są niezwykle wrażliwe. Problem, który dorosłym może wydawać się błahy, w umyśle dziecka czasami rośnie do wielkich rozmiarów. Jednocześnie zazwyczaj nie potrafi ono z takimi problemami sobie prawidłowo radzić. Poczucie niezrozumienia i presja rówieśników sprawia, że wiele młodych osób ucieka w nałogi. Ponieważ ich psychika dopiero się kształtuje, uzależnienie może wyrządzić w niej ogromne szkody, często na całe życie.

Terapia drogą do pokonania problemu

 Jeśli istnieją jakiekolwiek powody, by myśleć, że dziecko może być uzależnione, należy szukać pomocy u terapeuty. Niestety często rodzice dostrzegają problem, kiedy jest on już zaawansowany. Dostrzeżenie wczesnych oznak uzależnienia może ułatwić przeciwstawienie się mu. Sygnały ostrzegawcze, których trzeba być świadomym to m.in.:

  • nagła zmiana zachowania
  • pogorszenie i unikanie kontaktów z rodzicami
  • impulsywność
  • wycofanie w relacjach z rówieśnikami

Choć nie przesądzają one o tym, że młoda osoba jest uzależniona powinny zostać dostrzeżone. W takim wypadku terapia uzależnień młodzieży jest wskazana. Terapeuta znający naturę tego typu problemów, będzie w stanie stwierdzić czy rzeczywiście dotyczą danego przypadku. Jeśli tak będzie on w stanie znaleźć ich źródło i pomoże je pokonać. Na terapii młody pacjent nauczy się sposobów radzenie sobie w sytuacjach, które wcześniej go przerastały i skłaniały do popadania w nałóg.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *