Jak obniżyć koszty mediów w przedsiębiorstwie

Optymalizacja kosztów mediów w skali całej organizacji to podstawowe działanie optymalizacyjne dla przedsiębiorstw o znaczącej energochłonności. Adekwatne zarządzanie i obniżenie kosztów mediów – gazu, energii elektrycznej czy wody pozwala na obniżenie to łatwy sposób na zmniejszenie kosztów bezpośrednich generowanych przez zakład produkcyjny. Przekłada się to na świadome i skuteczne zwiększenie rentowności danego przedsiębiorstwa.

Specjalistyczne działania optymalizacyjne – jak obniżyć koszty mediów

Działania optymalizacyjne w obrębie obniżenia kosztów mediów to doskonały sposób na zwiększenie zysków generowanych przez przedsiębiorstwo. Skuteczne zarządzanie kosztami dostaw mediów wymaga skoncentrowania się na zbudowaniu świadomości o skutecznym i aktywnym zarządzania kosztami, wytworzeniu nawyku identyfikacji i zmniejszania marnotrawstwa, wykorzystaniu posiadanym uprawnień względem dostawców mediów oraz implementacji systemu zintegrowanego planowania w obszarze zarządzania kosztami mediów.

Specjalistyczne rozwiązania w zakresie optymalizacji kosztów generowanych przez zużycie mediów oferowane są przez firmę Entra Group. Na ich działania zgodnie z proponowanym model składają się:
• Monitoring zużycia mediów realizowany jest w systemie okresowym, kontrolnym lub stałym. Jest to niezbędny czynnik pozwalający na identyfikację obszarów o największych możliwościach optymalizacyjnych. Ponadto zastosowanie nowoczesnych technologii pomiaru mocy pozwala na wykrycie nadmiernego zużycia energii, które może świadczyć o nieprawidłowym funkcjonowaniu procesu, identyfikuje niewykryte dotychczas usterki i pozwala określić ich źródło.
Optymalizacja kosztów mediów na podstawie uzyskanych w tracie analizy informacji – to proces pozwalający na wdrożenie realnych zmian w postaci obniżenia kosztów generowanych przez zużycie mediów. Do podstawowych działań w tym zakresie zalicza się, takie czynności jak zmiana dostawców, zróżnicowanie taryf oraz dostosowaniu ich do specyfiki prowadzonej działalności. Optymalizacja kosztów możliwa jest także poprzez planowanie potrzeb, zakup „pakietów energetycznych” odpowiadających realnemu zużyciu lub zakup energii na specjalnych giełdach. Kolejnym źródłem oszczędności jest odpowiednie formułowanie zapisów umów formalizujących zakup mediów, a następnie wykorzystywanie stworzonych w ten sposób możliwości do redukcji opłat. Pozwoli to na ochronę interesów przedsiębiorstwa.

Koszty mediów w organizacji – dlaczego warto je optymalizować

Przeprowadzenie działań optymalizacyjnych w obrębie zmniejszenie kosztów mediów w przedsiębiorstwie niesie za sobą szereg korzyści dla danej organizacji. Do podstawowych korzyści płynących z wdrożenia rozwiązań w tym zakresie zalicza się:
• zdobycie informacji o faktycznym zużyciu mediów
• łatwe identyfikowanie źródła strat
• aktywne zarządzanie kosztami energii
• obniżenie kosztów mediów bez konieczności zmian organizacyjnych
• zyskanie długotrwałych korzyści finansowych
• zwiększenie rentowności
• uwzględnienie potrzeb wszystkich obszarów przedsiębiorstwa
• zawarcie kontraktów z dostawcami adekwatnych do realnych potrzeb
• aktywne korzystanie z uprawień wynikających z umów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *