Gdzie zrobić kurs na wózki widłowe

Praca jako operator wózka widłowego cieszy się nieustającą popularnością. Wynika to ze stale rozwijającego się handlu, importu i eksportu. Tego rodzaju sprzęt wykorzystywany jest w różnych miejscach. Stanowi on podstawowe wyposażenie każdego składu budowlanego, hurtowni czy magazynu. Znajduje swoje zastosowanie także w mniejszych firmach czy centrach handlowych. Aby pracować jako operator wózka widłowego, należy zdobyć odpowiednie uprawnienia. W tym celu należy odbyć specjalny kurs przygotowawczy oraz zdać egzamin państwowy.

Co daje kurs na wózki widłowe

Kurs na wózki widłowe pozwala na podnieść kwalifikacje, kompetencje oraz zdobyć koniecznie uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych z mechanicznym podnoszeniem oraz bezpieczną wymianę butli gazowej z wyłączeniem specjalizowanych. Operator wózka widłowego po zdaniu egzaminu państwowego posiada kwalifikacje i uprawnienia do bezterminowego wykonywania tego rodzaju prac na terenie całej Unii Europejskiej.

Jak wygląda kurs na wózek widłowy

Kursy na operatora wózka widłowego składają się z części teoretycznej i praktycznej. Umożliwia zdobycie niezbędnej wiedzy oraz umiejętności w tym zakresie. Zagadnienia omawiane podczas kursu dotyczą budowy, funkcji oraz działania klasycznego wózka jezdniowego. Część praktyczna pozwala z kolei na odbycie jazd wózkiem widłowym na placu manewrowym. Są one przeprowadzane z wykorzystaniem wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia – STILL. Po zakończeniu szkolenia i przekazaniu wszelkich niezbędnych informacji kandydat kierowany jest na egzamin państwowy przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Po jego zaliczeniu zdobywa się bezterminowego uprawnienia w kategorii II WJO.

Kto może zostać operatorem wózka widłowego

Kurs na operatora wózka widłowego dedykowany jest do szerokiej grupy odbiorców. Mogą z niego skorzystać zarówno młode osoby dopiero rozpoczynające swoją karierę i chcą podjąć tego rodzaju pracę jak i osoby, które chcą się przekwalifikować i zdobyć lepszą pracę w Polsce czy za granicą. Ze szkolenia na operatora wózka widłowe często korzystają także przedstawiciele firm spedycyjnych, którzy posiadają magazyny czy firmy korzystające z pojazdów transportu bliskiego. Zdobycie takich kwalifikacji pozwala im na samodzielne wykonywanie różnego rodzaju prac.
Kandydaci, którzy chcą rozpocząć szkolenie na operatora, muszą spełniać kilka podstawowych warunków. Aby możliwe było rozpoczęcie kursu, muszą mieć oni ukończone 18 lat. Od kandydatów wymaga się także minimum podstawowego wykształcenia oraz badania lekarskiego, które potwierdzi brak przeciwwskazań do wykonywania tego rodzaju zawodu.

Gdzie zrobić kurs

Wykwalifikowani pracownicy z dodatkowymi umiejętnościami, takimi jak obsługa wózka widłowego są potrzebni na rynku pracy. Doskonałym sposobem, aby posiadać odpowiednie umiejętności oraz ich potwierdzenie w postaci certyfikatu jest odbycia szkolenia z obsługi wózków widłowych. Pozwoli on zdobyć konieczną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. Tego rodzaju kurs warto odbyć w odpowiednim miejscu. Istotną kwestią jest renoma ośrodka oraz procent osób pozytywnie zdających egzamin po zakończeniu szkolenia. Jednym z takich miejsc jest Ośrodek Szkolenia Kierowców CODEX, którego lokalizacja to Kraków. Oferuje on wysokiej jakości program szkoleniowy, który został zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego. Gwarantuje to, że kurs na wózki widłowe w Krakowie w firmie CODEX pozwoli zdobyć informacje i umiejętności pozwalające na zdanie egzaminu państwowego oraz wykonywanie pracy operatora na najwyższym poziomie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *