Budownictwo specjalne w odniesieniu o geotechnikę

Geotechnika to dziedzina nauki, w której stosowane są metody i zasady inżynierskie w celu pozyskiwania, interpretacji i wykorzystywania wiedzy o materiałach skorupy ziemskiej i materiałach ziemnych do rozwiązywania problemów technicznych i projektowania obiektów, składających się w głównej mierze na infrastrukturę. Jest to nauka polegająca na przewidywaniu zachowania Ziemi, jej różnych materiałów i procesów, aby uczynić grunt bardziej sprzyjającym dla działalności i rozwoju człowieka.

Geotechnika obejmuje dziedziny mechaniki gleby i mechaniki skał, a także wiele aspektów geologii, geofizyki, hydrologii i innych pokrewnych nauk. Geotechnika uprawiana jest przez geologów inżynierów i inżynierów geotechników.

Przykłady zastosowań geotechnicznych obejmują:
– przewidywanie, zapobieganie lub łagodzenie szkód spowodowanych przez naturalne zagrożenia, takie jak lawiny, błoto, osuwiska, osuwiska skał, lejów krasowych i erupcje wulkanów;
– zastosowanie mechaniki gleby, skał i wód gruntowych do projektowania i zamierzonego działania konstrukcji ziemnych, takich jak tamy; projektowanie i przewidywanie parametrów fundamentów mostów, budynków i innych konstrukcji wykonanych przez człowieka pod względem podłoża gruntowego i skał, ochrony przeciwpowodziowej i prognozowania.

Dotychczasowe ściągnięcia inżynierii geotechnicznej znajdują szerokie zastosowanie w sektorze, jakim jest budownictwo specjalne. Tego typu konstrukcje tworzone są dzięki wielkiemu zaangażowaniu, doświadczeniu oraz bogatej wiedzy licznego grona specjalistów.

Systemy deskowań można klasyfikować na wiele różnych sposobów:
-w zależności od materiału, z którego są wykonane;
– systemu przenoszenia obciążeń;
– systemu wykonawczego itp.
Jednak należy dodać, że są one zwykle pogrupowane według położenia formowanego elementu: układy poziome i układy pionowe. Przykładem pierwszego typu są podłogi używane w budownictwie; Jeśli chodzi o drugie, mogą to być te używane w filarach lub ścianach.

Systemy deskowań odgrywają ważną rolę w procesie budowy obiektów wolnostojących. W znacznym stopniu ułatwiają one przygotowanie danej konstrukcji do prac wykończeniowych. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *