Zmotywuj mnie – jaki pracownik jest najbardziej zmotywowany?

Niektórzy ludzie żartobliwie twierdzą, że do pracy motywuje ich to, że chcą jeść, inni z kolei nie wyobrażają sobie pracować tylko dla pieniędzy. W Polsce aż 52% ludzi nie czuje motywacji do pracy, mimo że firmy czasami dwoją się i troją aby zapewnić pracownikom jak najlepsze warunki do tego, aby ta motywacja jednak się pojawiła. Łatwo domyślić się, że najbardziej wartościowa z punktu widzenia zarówno pracodawcy jak i pracownika jest motywacja wewnętrzna – kiedy pracownikowi po prostu ‘chce się’ pracować. Okazuje się tymczasem, że skuteczna motywacja do pracy może przybierać różne formy, być odmienna w zależności od danego pracownika a czasami nawet zupełnie niezależna od pracodawcy! Od czego więc zależy zaangażowanie w pracę?

Jednym z przykładów może być tutaj kwestia stażu pracy – jak mówią badania, pracownicy z ponad 10-letnim stażem pracy są bardziej zaangażowani niż ci z krótszym doświadczeniem. Wniosek dla pracodawcy jest prosty – spraw aby Twój pracownik zechciał zostać w firmie jak najdłużej!

Przepisów na skuteczną motywację do pracy stworzono wiele – często opierają się one na wyróżnieniu typów osobowości, które w zależności od konkretnych potrzeb wymagają różnego sposobu motywacji. Według typologii Hollanda na przykład, typ realistyczny jest nastawiony na określanie bardzo konkretnych celów, typ artystyczny ucieszy się z zadań wymagających kreatywności a typ badawczy uwielbia pracę intelektualną. Inny podział prezentuje typologia Wiliama Marstona, który podzielił osobowości na inspirującą, stabilną, rozważną i dominującą. Abstrahując jednak od tych podziałów, warto zwrócić uwagę na ich wspólny mianownik – wszystkie te teorie pokazują, że motywacja do pracy może być zależna od różnych cech pracownika, a poznanie ich oraz poznanie związanych z nimi potrzeb może być bardzo pomocne w ustalaniu metody motywacji do pracy.

Kolejną bardzo ważną – a często zaniedbywaną – kwestią jest podejście do pracowników. Często zdarza się, że pracodawcy są negatywnie nastawieni do swoich pracowników widząc w nich niechęć do wypełniania swoich obowiązków albo spadek motywacji do pracy. Warto pamiętać, że naturalna, życzliwa atmosfera pracy oraz pochwały mogą podnieść efektywność pracownika, który zechce dostosować się do tak wykreowanego wizerunku oraz pozytywnego nastroju panującego w miejscu pracy.

Ważne jest również ciągłe wyznaczanie nowych celów oraz dbałość o brak monotonii. Pracownicy, którzy cały czas wykonują tę samą, powtarzającą się czynność, są mniej efektywni i słabiej zmotywowani do pracy. Warto dać pracownikom szansę rozwoju, “spróbowania się” w nowych zadaniach i nabyciu nowych umiejętności. Trzeba oczywiście pamiętać że zbyt trudne zadania mogą skutecznie zniechęcić i zdemotywować do pracy oraz że każdy ma inne zapotrzebowanie na nowości.

Skuteczna motywacja do pracy to zdecydowanie bardziej skomplikowana sprawa niż kwestia podniesienia wynagrodzenia lub przyznania premii. Jak można się domyślić, również proponowane typologie dotyczące typów osobowości i preferowanych w związku z tym źródeł motywacji mogą być problematyczne – w praktyce może być ciężko ‘dopasować’ każdego pracownika do któregoś z typów. Dobry pracodawca zawsze zauważa potrzeby pracowników, wyznacza im adekwatne do umiejętności zadania i odpowiada na potrzeby, jest też empatyczny, charyzmatyczny i budzi szacunek. Być może to są cechy, które pracodawca powinien szczególnie rozwijać?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *