ALTKOM AKADEMIA – SZKOLENIOWY NR 1 W POLSCE

Altkom Akademia rynkowym liderem w polskiej branży szkoleniowej

Od ponad dwudziestu lat palmę pierwszeństwa w sektorze usług szkoleniowych IT w Polsce dzierży Altkom Akademia – wątpliwości co do takiego stanu rzeczy nie pozostawiają prestiżowe branżowe raporty, Computerworld Top 200 i Teleinfo 500, każdego roku umieszczające na pozycji rynkowego lidera właśnie tę firmę. Rozwijana od ponad trzech dekad organizacja może poszczycić się ośrodkami szkoleniowymi w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Katowicach, Rzeszowie, Łodzi, Wrocławiu, Lublinie oraz w Gdańsku, ponad 1000 oferowanymi szkoleniami i egzaminami prowadzonymi przez 300 certyfikowanych trenerów oraz 600 tys. absolwentów. Zorganizowane zgodnie z najwyższymi standardami i spełniające wymogi międzynarodowej normy ISO 9001:2015 środowisko edukacyjne Altkom Akademii opiera się na różnorodności aktualizowanej zgodnie z istotnymi trendami oferty, indywidualnym podejściu do klienta, kompleksowej analizie i profesjonalnym systemie ewaluacji – wszystkie te czynniki umożliwiają skuteczne odpowiadanie na kluczowe potrzeby kompetencyjne nowoczesnego biznesu w całej ich interdyscyplinarnej złożoności. Mimo, że „macierzystym” sektorem Altkom Akademii jest szeroko rozumiane IT, a firma wciąż jest w nim bardzo silnie obecna, świadcząc liczne usługi szkoleniowe, oferta obejmuje także wiele innych, pozainformatycznych dziedzin. Dzięki temu coś dla siebie w Altkom Akademii mogą znaleźć nie tylko szkolący się w nowym języku albo platformie programiści, ale także zgłębiający tematykę podatkową prawnicy, doskonalący techniki sprzedażowe handlowcy czy przygotowujący się do zmian w zespołach menedżerowie.

Oferta

U podstaw edukacyjnej oferty Altkom Akademii https://www.altkomakademia.pl/kategorie-szkolen/ znajduje się głębokie przekonanie o kompleksowym charakterze współczesnych organizacji, łączących w sobie szereg rozmaitych i nieodzownych dla sprawnego funkcjonowania aspektów. Struktury, metody działania, zasoby, ludzie i technologie tworzą całość, która wymaga specjalistycznych kompetencji. Kompetencje te można przypisać do wyszczególnionych obszarów wiedzy – Przywództwa, Procesów, Projektów, Finansów, Ludzi, Informacji, Relacji z Klientami oraz Utrzymania i Rozwoju IT. Na tak powstały schemat nałożona jest tzw. Mapa Kompetencji czyli graficzne przedstawienie propozycji szkoleniowych. Mapa ta przypomina plan rozbudowanej sieci metra w wielkim mieście – poszczególne stacje symbolizują konkretne kompetencje, którym odpowiadają różnorakie szkolenia. Ich zakres jest bardzo szeroki i obejmuje wiele zagadnień o różnych poziomach trudności i zaawansowania, dlatego też oferta może zainteresować osoby o odmiennych umiejętnościach czy preferencjach. Dzięki współpracy i partnerstwu z wieloma czołowymi przedsiębiorstwami IT, dostawcami technologii oraz właścicielami standardów i metodyk, duża część proponowanych przez Altkom Akademię zajęć to szkolenia autoryzowane, nierzadko kończące się zapewniającym profesjonalną certyfikację egzaminem. Nauka w Altkom Akademii to okazja do zdobycia certyfikatów organizacji i podejść takich jak Microsoft, COBIT, VeriSM, VMware, SAP, Wolters Kluwer i wiele innych. Do najczęściej wybieranych kategorii szkoleń należą Metodyki Tradycyjne i Zwinne, Języki Programowania i Środowiska Programistyczne, Bazy Danych, Komunikacja i Współpraca bądź Wystąpienia Publiczne. Dobór szkoleń dla klientów może zostać przeprowadzony w oparciu o zindywidualizowane projekty rozwojowe, które obejmują identyfikację potrzeb edukacyjnych, zaprojektowanie procesu edukacyjnego w oparciu o zdiagnozowany potencjał i ewaluację końcowych rezultatów.

Altkom Akademia to coś więcej niż firma szkoleniowa – ugruntowane w przemyślanej koncepcji funkcjonowania organizacji, poparte współpracą z czołowymi globalnymi markami oraz stałym naciskiem na jak najwyższą jakość usługi stanowią poważny wkład w tworzenie merytorycznego i technologicznego zaawansowania oraz przewagi konkurencyjnej dla polskiego biznesu i instytucji publicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *